ABC lekcji dwujęzycznej

„Jak zacząć? Kiedy używać języka ojczystego, a kiedy obcego? Co zrobić, jeśli podczas zajęć okaże się, że nie znam jakiegoś słowa? Dlaczego uczniowie nie odpowiadają mi w języku obcym?”
To pytania, które nauczyciele klas dwujęzycznych zadają sobie bardzo często.
Nauczanie dwujęzyczne to typ nauczania, który wykorzystuje język ojczysty i język obcy w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących. Nauczyciel realizuje treści programowe z wybranych zajęć edukacyjnych w dwóch językach. To zintegrowane nauczanie przedmiotowo – językowe ( ang. CLIL -Content and Language Integrated Learning ), którego wyróżnikiem jest przedkładanie praktycznej nauki języka nad działania teoretyczne. Uczeń poznaje słownictwo z różnych dziedzin nauki oraz inny sposób opisywania i nazywania zjawisk, dzięki czemu zyskuje szersze perspektywy poznawcze. Podczas lekcji dwujęzycznej przeważają metody aktywizujące oraz praca w małych grupach. Nowe słowa i terminy są wielokrotnie powtarzane, co prowadzi do ich trwałego zapamiętania.

Dzięki szkoleniu:

  • nauczysz się planować lekcję dwujęzyczną;
  • poznasz efektywne metody pracy;
  • dowiesz się, jak właściwie dobrać materiały dydaktyczne;
  • poznasz sposoby sprawdzania wiedzy przedmiotowej oraz umiejętności językowych.

 

 

Koszt szkolenia: 300 zł

Nasze szkolenie pomoże Ci przygotować efektywną i ciekawą lekcję dwujęzyczną, wzmacniając jednocześnie umiejętności i kompetencje lingwistyczno – dydaktyczne.

Prowadząca: