Działalność Amaltea Training Center to diagnozowanie i zaspokajanie potrzeb nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych w zakresie metod nauczania, zarządzania, samorozwoju.

Działania skoncentrowane na kreowaniu świata edukacji

 

Proponując ciekawe, oryginalne i odpowiadające potrzebom osób działających w oświacie kursy, szkolenia i warsztaty wierzymy, że ich rozwój przyczyni się do podniesienia jakości edukacji. Jesteśmy przekonani, że nauczyciel spełniający się zarówno w sferze osobistej jak też zawodowej to najlepszy wzór do naśladowania oraz inspiracja dla uczniów.