Prowadząca – Magdalena Dycha

Magdalena Dycha

Nauczycielka chemii oraz języka angielskiego; w swojej pracy skupia się na dwujęzycznym nauczaniu przedmiotów ścisłych oraz specjalistycznym języku angielskim (English for Specific Purposes, ESP) w obszarze medycyny i nauk przyrodniczych. Propagatorka metody CLIL (Content and Language Integrated Learning – zintegrowane kształcenie przedmiotowo – językowe), autorka materiałów do nauki medycznego języka angielskiego.