Nasze wartości

Będąc nauczycielami jak też edukatorami mamy moc wpływania na inne osoby oraz kształtowania świata zbudowanego na potencjale różnorodności, empatii i szacunku. Uczmy rozwijania tych wartości w sobie i w swoim otoczeniu.

Nowoczesność

W naszych działaniach wykorzystujemy najnowszą wiedzę naukową, innowacyjne rozwiązania oraz wykorzystujemy nowoczesne technologie jako narzędzie wspierające osiąganie celów zarówno naszych jak też naszych klientów.

Profesjonalizm 

Osoby współpracujące z nami i w naszym imieniu posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne, metodyczne i etyczne.

 

Szacunek

Uznajemy prawo każdego człowieka do własnego zdania, własnych potrzeb i własnego tempa rozwoju. W naszej pracy wysoko cenimy dobre relacje ze współpracownikami i klientami.

Rzetelność

Podejmowane przez nas działania są realizowane w oparciu o analizę potrzeb klientów i zgodnie z przyjętymi z nimi ustaleniami.