Amaltea Training Center

Jest polską marką oferującą niestandardowe, wysokiej jakości formy doskonalenia nauczycieli, odpowiadające potrzebom i wyzwaniom współczesnej edukacji. Powstało w oparciu o bogate doświadczenie dydaktyczne Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 1 – Cambridge Internationale School w Warszawie – Wesołej, prowadzonej przez Fundację Edukacji Dwujęzycznej Amaltea.

Rozwój zawodowy nauczycieli w erze edukacji XXI wieku

Misją Amaltea Training Center jest wspieranie ustawicznego rozwoju zawodowego nauczycieli oraz pracowników oświaty zgodnie z najnowszymi potrzebami rynku pracy oraz w zgodzie z europejskimi standardami i wartościami.

Edukacja XXI wieku

to kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia, samorefleksja dotycząca rozwoju zawodowego, zarządzanie emocjami, znajomość procesów grupowych, komunikacja, a także poszukiwanie ekologicznych rozwiązań. Ważnymi obszarami edukacji nadal pozostają: nauczanie języków obcych oraz technologie informacyjne.