CLIL IN ACTION – innovative teaching of language and content

Opis szkolenia

Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe (CLIL), metoda uczenia się przedmiotu poprzez język obcy, zyskuje coraz większą popularność w szkołach na całym świecie. Główną zaletą tego podejścia jest jednoczesne nauczanie treści i języka, dzięki czemu nauka staje się bardziej znacząca.

Jednakże wprowadzenie CLIL do nauczania może wiązać się z pewnymi wyzwaniami. Nauczyciele przedmiotów, a także ich uczniowie, czasami nie są pewni swoich umiejętności językowych. Rodzice często zastanawiają się, czy nauczanie w języku obcym nie będzie skutkować gorszym zrozumieniem przedmiotu i gorszymi wynikami egzaminów z języka ojczystego. Materiały do ​​lekcji CLIL nie zawsze są dostępne, a ocena musi zapewniać delikatną równowagę pomiędzy sprawdzeniem wiedzy przedmiotowej i umiejętności językowych.

Celem kursu jest omówienie wszystkich tych kwestii, aby lepiej przygotować nauczycieli do wprowadzenia CLIL w swoich klasach lub udoskonalić swoją praktykę. Nowo wykwalifikowani i doświadczeni nauczyciele są równie mile widziani; omawiamy podstawową teorię metody, a także oferujemy praktyczne porady dotyczące radzenia sobie z problemami, które możesz napotkać w pracy z wykorzystaniem CLIL. Kurs zasugeruje również, jak uczynić lekcje CLIL bardziej angażującymi, korzystając z gier i technologii komunikacyjnych. Preferujemy podejście praktyczne, dlatego będziecie dzielić się swoimi poglądami i doświadczeniami z innymi uczestnikami, wspólnie przygotowując scenariusze lekcji, materiały i oceny dla swoich uczniów.

Możesz wykorzystać te umiejętności od razu, ponieważ oferujemy możliwość wspólnego prowadzenia krótkich lekcji w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej nr 1 – lub możesz po prostu obserwować doświadczonych nauczycieli w działaniu.

Dzięki szkoleniu:

 • Będziesz potrafił zaplanować lekcję dwujęzyczną;
 • Będziesz stosować różne metody i techniki nauczania;
 • Wybierzesz odpowiednie materiały dydaktyczne;
 • Stworzysz narzędzia oceny dla dwujęzycznej klasy;
 • Znajdziesz odpowiednie aplikacje i edukacyjne strony internetowe do nauczania ICT uczniów szkół podstawowych;
 • Nauczysz się wdrażać w klasie edukacyjne platformy online i interaktywne strony internetowe;
 • Zintegrujesz aplikacje edukacyjne z lekcjami zgodnymi z programem nauczania;
 • Stworzysz wciągające i interaktywne zajęcia, które uwzględniają technologię w programie nauczania;
 • Ocenisz skuteczność narzędzi ICT w nauczaniu uczniów szkół podstawowych;
 • Dowiesz się, czym jest coaching i jak go stosować w edukacji;
 • Poznasz i przetestujesz konkretne narzędzia coachingowe, dzięki którym wzmocnisz potencjał swoich podopiecznych;

Obudzisz kreatywność i lepiej poznasz siebie!

Wstępny harmonogram: